Så slår nya avgiften mot branschen

Hur kan Läkemedelsverkets nya avgift
komma att förändra branschen?
– Det vi kan komma att se är att laboratorier läggs ned. Framför allt mindre labb i glesbygden. Många tandtekniker är i den åldern att de bara har några år kvar till pensionen. Den här avgiften kan påverka dem att lägga ned i förtid (se artikel på nästa sida).
– Det slår naturligtvis även mot tandläkarna som jobbar i glesbygden och framför allt kan det bli försämrad service till patienterna då leveranstiderna blir längre.

>> Läs mer

Rulla till toppen