Sex ansökningar om överprövning av upphandlingen i Stockholm

Hittills har sex ansökningar om överprövning av Folktandvårdens upphandling av tandtekniska tjänster i Stockholm inkommit till Förvaltningsrätten, från fem olika företag. Företagen anser bland annat att det har gjorts felaktiga bedömningar vad gäller tilldelningsbeslut och arbetsprover.

Rulla till toppen