Skyddad yrkestitel för tandtekniker utreds

Tandteknikerförbundet fick en promemoria från Statens offentliga utredningar (SOU) angående utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvården och tandvården (S 2023:10).
Utredningen ska bland annat analysera möjliga förändringar som kan behövas i regelverk och strukturer när det gäller reglerade yrken, specialistkompetenser och specialist­utbildningar samt vidareutbildning och fortbildning inom hälso- och sjukvården och tandvården.
Förbundet deltog i 1,5 timmes dialogmöte med (SOU) där vi från förbundet lyfte:
* vikten av att samtliga professioner inom tandvården har lämplig kunskap och färdighet.
* behovet av tandtekniker som skyddad yrkestitel/legitimation förstärker förutsättningarna för att kunna erbjuda säker och kvalificerad vård.
* kunskapsöverföringen och möjligheten att kritiskt kunna följa utvecklingen inom området.

Framtidens tandvård kan komma att innebära ökad efterfrågan på, och behov av, såväl nya inriktningar inom befintliga yrkesgrupper som nya yrke­sgrupper.
Det kan också vara så att dessa behov i vissa fall bäst tillgodoses genom ny reglering.
Utredaren ska därför:
* bedöma hälso- och sjukvårdens och tandvårdens eventuella behov av yrkesreglering för nya yrkesgrupper och vid behov lämna förslag på sådan reglering.
* ta ställning till om det behövs särskilda kriterier för annan yrkesreglering än legitimation.
För att svensk hälso- och sjukvård och tandvård ska kunna erbjuda tillgängliga och högkvalitativa tjänster är det av central betydelse att den bemannas av personal med rätt kompetens.
Nu hoppas vi på att tandteknikeryrket kan få en högre status och att yrket kan få en skyddad yrkestitel.

Olle Sahlin, Lisa Papia, Anders Berglund, Per Svanborg

Läs mer i senaste numret av Tandteknikern
https://www.dentallab.se/tidningen-tidningsarkivet/

Rulla till toppen