Status för fakturerade årsavgifter för 2022

Läkemedelsverket påminner om att förfallodatum för årsavgifterna för 2022 är 31 maj.

Det finns ännu inga ytterligare besked att ge rörande justeringar av avgifterna för 2022. Arbetet med att utreda möjligheterna till justeringar fortgår. Läkemedelsverket återkommer med information så fort som det är möjligt.

I början av nästa vecka kommer förbundet intervjua Helena Dzojic, enhetschef på Medicinteknik Läkemedelsverket, angående avgifterna.

Rulla till toppen