Tandsköterska kan bli skyddad yrkestitel

Fackförbundet Vision beslutade på sitt förbundsmöte i slutet på september att driva frågan att tandsköterska ska bli en skyddad yrkestitel.

I dag krävs ingen särskild utbildning för att få använda titeln tandsköterska. Fackförbundet Vision menar att en skyddad yrkestitel skulle innebära en kvalitetssäkring av yrket eftersom endast den som har ett bevis på att den har rätt kompetens och utbildning får rätt att använda yrkestiteln.

Vision har tidigare gjort bedömningen att förutsättningarna att med framgång driva frågan har varit dåliga, men sedan i somras finns ett riksdagsbeslut om att undersköterskor ska vara en skyddad yrkestitel och att det minst krävs att ha läst gymnasieprogrammet i vård och omsorg för att få kalla sig undersköterska.

Därför anser Vision att läget i dag annorlunda nu och gör därför en bedömningen att det är möjligt att påbörja ett nationellt arbeta för att skydda yrkestitleln för tandsköterskor.
Tandsköterskeutbildningen har sedan 2016 ett likvärdigt innehåll i hela Sverige vilket innebär att samtliga YH-utbildningar till tandsköterska i Sverige har samma utbildnings- och kursmål.
Den skyddade yrkestiteln skulle därför kunna kopplas till den befintliga YH-utbildningen.
Även yrkeshögskoleutbildningen för medicinska sekreterare har sedan i år fått ett nationellt likvärdigt innehåll vilket skulle underlätta arbetet med en skyddad yrkestitel även för dem.

Källa: Vision.

Rulla till toppen