Tandteknikerns stora enkät publicerad

Nu är Tandteknikerns stora enkät publicerad.
Här är några av resultaten från enkäten:

* Antalet fåmanslabb blir färre, i stället är det de mellanstora labben som blir fler.

* Antalet anställda med tandteknisk utbildning på labben ökar.

* Behovet av att nyanställa har ökat under det gångna året.

* Andelen anställda i branschen över 65 år, är nu lika stor som andelen anställda under 30 år.

* Andelen labbägare som tycker att marknaden har förändrats till det bättre de senaste åren verkar ha ökat.

* Andelen positiva till framtiden verkar också ha ökat något sedan förra årets enkät.

Läs mer i det senaste numret av Tandteknikern.
https://www.dentallab.se/tidningen-tidningsarkivet/

Rulla till toppen