Tandteknikers åsikter om offentliga upphandlingar

Ann-Louise Pettersson och Christian Nordlander på tandteknikerutbildningen i Göteborg har skrivit ett examensarbete om vad tandtekniker anser om offentliga upphandlingar.
“Under våra praktikperioder som tandteknikerstudenter fann vi att upphandlingar var ett omdebatterat ämne ute på laboratorier.
Upphandlingsdokumenten upplevdes som svårtydda och tidskrävande att sätta sig in i. Prissättningar i relation till arbete och material ansågs för låga samtidigt som oron att förlora kunder ej kunde förbises.
Trots starka åsikter om upphandlingar såg vi inte att man hade hittat någon konkret lösning för att minska belastningen och stressen för laboratorierna.
Genom denna enkätstudie frågade vi efter åsikter och upplevelser om hur offentliga upphandlingar påverkar tandtekniker och hur stor kunskap tandtekniker anser sig ha om lagen om offentlig upphandling. Denna deskriptiva analys görs för att beskriva hur offentliga upphandlingars krav påverkar kvalitet, prestation och kundbas för tandtekniker.”
Läs mer här:
http://www.dentallab.se/vetenskap/

Rulla till toppen