Tänker du anställa en ukrainsk flykting?

För att ukrainska medborgare på flykt ska få ett jobb i Sverige måste vissa krav vara uppfyllda.
Här är en checklista.

Rulla till toppen