Välkommen till Sveriges Tandteknikerförbund

Nya medlemmar

* Shades Dental Lab
* FTV Region Dalarna Tandteknik
* Centric Dentallaboratorium AB
* Eskilstuna City Lab AB
* Cox Denal AB
* Pontonjären Sundell Dental AB
* Dental Doctors Supply & CDT AB

* SimplyDent AB
* Incisor Dental Lab Sundsvall AB
* Artem Dental

* FTV Region Västra Götaland Trollhättan
* FTV Region Västra Götaland Borås
* FTV Region Västra Götaland Uddevalla
* FTV Region Västra Götaland Alingsås
* FTV Region Västra Götaland Mölndal
* FTV Region Jönköping
* Gripen Dental
* FTV Region Gotland
* FTV Region Halland Tandtekniska laboratoriet 
* FTV Region Västernorrland