Välkommen till Sveriges Tandteknikerförbund

Nya medlemmar

* Dental Doctors Supply & CDT AB
* SimplyDent AB
* Incisor Dental Lab Sundsvall AB
* Artem Dental
* FTV Region Västra Götaland Trollhättan
* FTV Region Västra Götaland Borås
* FTV Region Västra Götaland Uddevalla
* FTV Region Västra Götaland Alingsås

* FTV Region Västra Götaland Mölndal
* FTV Region Jönköping
* Gripen Dental
* FTV Region Gotland
* FTV Region Halland Tandtekniska laboratoriet 
* FTV Region Västernorrland
* Upplands Dentalteknik
* FTV Region Värmland KlaraLab