EU:s tandteknikerdag 1 juni

Se videon från FEPPD här. >>

FEPPD
är den största föreningen för tandteknikerlaboratorier och anställda i Europa. Sammanlagt består organisationen av 40 000 företag och 210 000 anställda.
FEPPD utlyser nu en europeisk tandteknikerdag som ska
återkomma varje kalenderår i alla EU-stater, för att främja
vårt yrke som leverantörer till patienter och den europeiska
tandläkarkåren.

Tandteknikerdagen ska firas varje år i juni, med start fredagen den 1 juni 2018. Tandteknikerdagens ska vara den plattform från vilken vi ska visa upp och främja vårt yrke.
Vi uppmanar därför alla intresserade företag och organisationer i hela Europa att den 1 juni 2018 exponera
tandteknikeryrket och våra tjänster och att öka medvetenheten
hos patienterna om att det är vi tandtekniker som gör deras
nya tandersättningar.

FEPPD har inga fasta regler för hur varje nation ska fira
Tandteknikerdagen, men har kommit med några idéer:
* En frivillig öppen dag för tandläkare, patienter och skolor att
visa vad vi gör.
* Fotografi -och videoutställningar som illustrerar tillverkningen av tandtekniska produkter, både traditionella och högteknologiska processer.
* Konferenser för allmänheten på offentliga platser.
* Sociala medier, distribution av flygblad och så vidare.

En gemensam banner och logotyp har tagits fram och
kan loggas ner från hemsidan, se bilden till höger.

www.european-dental-technicians-day.com
På denna sida kommer det att skapas en databank med
foton, videoklipp och material som kan användas.

FEPPD har också öppnat en Facebook-sida: European Dental
Technicians Day.
Skulle du vilja bidra till den sidan så är det välkommet.
FEPPD, som promotor av denna händelse, avser också att
skapa en utställning i Europaparlamentet för att visa upp vår tyrke och det bidrag vi ger till den europeiska tandläkarkåren,
för att på så sätt påverka EU och lokala politiska beslut till vår
fördel.
Låt oss alla hjälpas åt att göra Tandteknikerdagen till en gemensam framgång för all tandtekniker, så att vi kan vara stolta
över vilka vi är och över vårt yrke!

Redan nu är flera evenemang bokade i anslutning till
den europeiska tandteknikerdagen i Sverige.
Tandvårdshögskolan i Malmö fyller 70 och det ska uppmärksammas under vecka 22 med olika aktiviteter.
Den 1 juni har de en full kursdag.

Lisa Papia kommer att
lyfta det i sin föreläsning om material och digitala processer
och hon kommer att göra reklam för tandteknikerdagen för att
ge den uppmärksamhet. Förbundet sponsrar med vattenflaskor
med logotyp.
På Umeå Dental bjuder man in politiker och personal från
högskolan. Pressen kommer också att kontaktas.
Har du idéer om hur denna dag ska formas och framöver
växa år till år så meddela oss så försöker vi hjälpas åt.

Olle Sahlin