Vad kostar det?

Endagskurs kl 09:00 - ca 15:30

Startavgift och access av
kvalitetssystemet/företag
(engångskostnad)                                           11 500 kr

Årlig supportkostnad                                       1 200 kr /företag och år

Priserna är exklusive moms

Övertagande av företag som redan har Struktur
När man övertar ett företag som redan använder Struktur måste rutinerna gås igenom och göras företagsspecifika. Därefter ansöker man om certifiering som åter godkänns av Sveriges Tandteknikerförbund.
Detta till en kostnad på  6 500 kr exkl moms. Detta inkluderar avgiften; användaraccess, av- och påregistrering, administration, uppkoppling, support och datahantering från PEEKAB. Med andra ord så belastas inte det övertagande företaget med startavgiften på 5000 kr.

Den årliga supportkostnaden är på 1 200 kr och faktureras årligen i februari månad. Priserna är exklusive moms. 

Prova-på-period
Vill du prova på Struktur innan du bestämmer dig? Hör av er till solweig.hulten@dentallab.se om du är intresserad så får du tillgång till Struktur gratis i en månad.