Strukturkurs i Stockholm 24 januari 2020

24 januari –  NY ADRESS – Fleminggatan 7 plan 3, Stockholm (Näringspunktens lokaler).
Tid: 09:00-ca 16:00
Även du som redan har gått kurs i Struktur men inte kommit igång med arbetet har nu ett ypperligt tillfälle att deltaga till en reducerad kostnad på 3 500 kr.
Kursen är endast till för medlemmar i Sveriges Tandteknikerförbund.

Mer information och anmälan hittar du här >>