Ny förordning förändrar brevutbärningen

Regeringen har fattat beslut om en ny postförordning. Det påverkar brevutbärningen och kraven på PostNord, Idag finns ett krav om att 85 % av alla förstaklassbrev ska delas ut senast nästföljande arbetsdag, så kallad övernattbefordran. Genom regeringens beslut ändras detta till att 95 % av breven ska delas ut senast efter två arbetsdagar. Detta krav gäller, som tidigare, oavsett var … Läs mer