Juristen, revisorn och upphandlaren

Upphandlingar verkar inte vara något som tandtekniker älskar. Alla upphandlingar verkar vara olika, reglerna svårbegripliga och många överklagas. Under våren har vi skickat ut en enkät om upphandlingar till alla Sveriges regioner, resultaten har vi publicerat i tidningen Tandteknikern. Nu har vi gått vidare och undersökt de företag som har kommit med i upphandlingarna i respektive regioner, via olika typer … Läs mer

Johans förslag blev till ”Lab Day”

I början av 2020 skickade tandteknikern Johan Sjöholm ett mejl till arrangörerna av Riksstämman. Han menade att det fanns ett problem och en utmaning i att väldigt få tandtekniker valde att delta på Riksstämmans föreläsningar och på Swedental. I år blir hans förslag verklighet. Läs mer >>

Riksstämman och Swedental blir fysisk i år

Hans Sandberg är ordförande i Riksstämmenämnden som arrangerar årets Riksstämma och Swedental. Hur är läget så här några månader innan? – Man skulle väl kunna säga att det osäkra är det enda säkra. Det som är säkert är dock att vi inte kommer att ha någon lockdown i Sverige under hösten. Så helt klart är att Riksstämman och Swedental kommer … Läs mer