Ändrade avgifter för medicintekniska produkter

Regeringen har beslutat en ny modell för finansiering av Läkemedelsverkets verksamhet med medicintekniska produkter från och med 1 januari 2022. Det innebär en ny omfattning för avgiftsfinansierad verksamhet och högre avgifter. Årsavgiften ska täcka kostnaden för Läkemedelsverkets verksamhet att bedriva tillsyn, svara på frågor, ge information och hålla register. För några ärendetyper finns särskilda avgifter som ska täcka kostnaden för … Läs mer

Mer än 50 tandtekniker anmälda till Lab Day

Den digitala anmälan till Riksstämman är nu stängd. Alla som inte hunnit anmäla sig är varmt välkomna att anmäla sig på plats på Stockholmsmässan. Man köper biljett i Tandläkare-Sällskapets kongressbyrå på entrétorget. Mer än 50 tandtekniker har redan anmält sig till Lab Day och Riksstämman, och till vissa av föreläsningarna på Lab Day är redan nästan ett hundratal personer anmälda. … Läs mer