november 2021

Ändrade avgifter för medicintekniska produkter

Regeringen har beslutat en ny modell för finansiering av Läkemedelsverkets verksamhet med medicintekniska produkter från och med 1 januari 2022. Det innebär en ny omfattning för avgiftsfinansierad verksamhet och högre avgifter. Årsavgiften ska täcka kostnaden för Läkemedelsverkets verksamhet att bedriva tillsyn, svara på frågor, ge information och hålla register. För några ärendetyper finns särskilda avgifter […]

Ändrade avgifter för medicintekniska produkter Läs mer »

Rulla till toppen