491 företag blev till 301 på bara ett år

Den av Läkemedelsverket föreslagna chockhöjningen av registreringsavgiften kan komma att rita om kartan för svensk tandteknik och förändra förutsättningarna för att bedriva tandteknisk produktion i Sverige.
Registreringen blev digital under 2020 och flertalet företag har omregistrerat sig, men många verkar ha valt att inte registrera sig eller inte känna till att det är något som måste göras.
På bara ett år har det skett en tydlig förändring vad gäller registreringen hos Läkemedelsverket. Under 2019 var det 491 bolag som registrerade sig medan det under 2020 har det endast kommit in 301 anmälningar. På bara ett år har alltså 190 företag ”försvunnit”.

Det vore naturligtvis märkligt om 190 företag avregistrerade sig utan anledning. Naturligtvis har det skett ett antal företagssammanslagningar som har påverkat siffrorna något, men det förklarar inte på långa vägar den stora differensen.
När vi på förbundet har tittat på bolagsrapporter, hemsidor med mera, står det klart att en stor del av dem som inte har registrerat sig förmodligen inte känner till att detta måste göras för att följa regelverket.
Av de 301 registreringarna är 42 tandläkare, tandläkare med tandtekniskt företag, distributörer med mera. Den siffran var 2019 153 stycken. Återstoden, 259 tandtekniska laboratorier under 2020, var betydligt fler, 338, under 2019. Är det möjligtvis så att Läkemedelsverkets föreslagna registreringskostnad redan har skrämt bort nästan 40 procent av alla företag i branschen? Eller är förklaringen en annan.

Angående samma registreringskostnad för alla.
Praktikertjänst hade under 2019 35 registrerade kostnadsställen. 2020 hade man bara en enda registrering. Praktikertjänst hade 2019 17 tandläkare registrerade för tandteknisk verksamhet och 18 labb. Koncernen hade under 2018 en omsättning på nästan 11 miljarder kronor och 9 200 anställda.
Regionerna hade under 2019 18 kostnadsställen registrerade. Under 2020 hade den siffran krympt till 12.
Nordentic hade under 2019 nio kostnadsställen registrerade, under 2020 var det tre.

De förändringarna förklarar sammantaget en förändring på 46 företag mellan 2019 och 2020.
Adderar vi den summan till de 301 på listan över registrerade företag 2020 hamnar vi på 347 företag.
Sammantaget visar det ändå på en minskning på 144 registreringar hos Läkemedelsverket 2020 jämfört med 2019.
Text: Olle Sahlin