Nya dataskyddsförordningen

EU:s nya dataskyddsförordning (DSF) allmänt kallad GDPR kommer att börja gälla från den 25 maj 2018 i Sverige. Ni kan läsa om denna på vår hemsida och även på datainspektionens hemsida. Här kommer lite tips om hur ni kan börja ert arbete med GDPR. Checklista: Börja med att göra en inventering med utgångspunkt i nedanstående punkter. Utse ett dataskyddsansvarig, se … Läs mer

Ny upphandling Västernorrland

Landstinget Västernorrland har aviserat en ny upphandling. Anbudstiden förlängs till fredag 25 maj. Logga in och läs mer här >> Sök på tandtekniska tjänster.

Informationsmöten i höst

Nu har vi planerat in årets informationsmöten. * 5 september i Malmö * 6 september i Göteborg * 27 september i Solna/Stockholm Vi ses där.

Nya medlemsförmåner

Sveriges Tandteknikerförbund har sitt huvudkontor hos Näringspunkten i Stockholm. Som medlem i någon av Näringspunktens föreningar har du tillgång till en mängd avtal som går att nyttja både i företaget och privat. Läs mer här >>

Nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Mer information finner du på Datainspektionens hemsida>> Källa: datainspektionen.se

Nu är nya löneavtalet klart

Unionen har tecknat ett treårigt avtal för ditt avtalsområde. Avtalet ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna har du i tjänstesektorn nu också rätt att få avsättning till flexpension. Mer information hittar du i ”Avtalsnytt 2017”. Det tredje avtalsåret i avtalsperioden är uppsägningsbart.    

Ny lagstiftning för medicinteknik

Två nya medicintekniska förordningar har nu publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningarna träder i kraft 20 dagar efter publiceringen, det vill säga fredagen den 26 maj. Läkemedelsverket har tidigare informerat om den nya lagstiftning för medicintekniska produkter som förhandlats fram inom EU. Genom att publicering skett i Europeiska unionens officiella tidning den 5 maj kommer två nya förordningar att … Läs mer