Patientinformation

Tandteknikerkåren bidrar till livskvalitet för alla patienter.
Alla behöver någon gång under livet en tandkrona, en fasad på en missfärgad tand, en protes när tänderna inte längre finns kvar och så vidare. Tandteknikern arbetar därför med stort engagemang och försöker i varje enskilt fall finna den bästa lösningen tillsammans med tandläkaren.
Tandtekniker är en yrkesgrupp som blir alltmer uppmärksammad. Den 3-åriga högskoleutbildningen ställer höga krav på såväl teknisk som konstnärlig skicklighet. Utvecklingen inom branschen går fort och ny teknik öppnar nya möjligheter för tandtekniska lösningar.

Vill du veta mer om tandteknikeryrket?
Se youtube-klippet ”We are dental technicians”>> (öppnas i nytt fönster)

När du behöver nya tänder

När du förlorar eller skadar dina egna tänder finns professionell hjälp att få. Tandtekniker och tandläkare arbetar tillsammans för att återskapa nya funktionella och estetiskt tilltalande tänder. Kontakta din tandläkare så får du hjälp.

Tandtekniska produkter

Tandtekniska produkter räknas till gruppen specialanpassade medicintekniska produkter. Varje enskild tand som framställs är unik, därav namnet specialanpassad.
Tandtekniska laboratorier står under läkemedelsverkets tillsyn. Regelverket för tillverkning av specialanpassade produkter ställer stora krav på patientsäkerhet till exempel vad gäller toxicitet (giftighet) och materialval. För att klara dessa krav på patientsäkerhet krävs ett kvalitetssäkringssystem.

Håll utkik efter den här symbolen

Om du finner den här symbolen hos din tandläkarpraktik så har du en garanti för att din tandläkare anlitar laboratorium som garanterar svensktillverkad tandteknik med garanterade material, för din trygghet.

Sveriges Tandteknikerförbund, en garanti för dig!

Det lönar sig att fråga om ett tandtekniskt laboratorium är anslutet till Sveriges Tandteknikerförbund. Branschorganisationens medlemmar har ett kvalitetssäkringssytem godkänt av Sveriges Tandteknikerförbund.  

Våra medlemslaboratorier

• är kvalitetssäkrade enligt lagen MDR2017/745 för medicintekniska produkter. Dessa krav grundar sig på EU:s medicintekniska direktiv.
• är registrerade hos Läkemedelsverket.
• får kontinuerlig information om nya lagar, förordningar, föreskrifter för att uppfylla kraven på tandtekniska laboratorium.
• arbetar ständigt för att säkerställa patienters hälsa genom att följa den tekniska utvecklingen.
• kan hantera och välja CE-märkta dentala material.
• arbetar för att minimera miljöpåverkan genom medvetna val av förpackningar, material och utrustning.
• ges fortlöpande möjligheter att utveckla sin egen kompetens genom kurser, nyhetsblad, och information från myndigheter.

Material i tandvården

Olika material kräver olika teknik för framställning av t ex en tandkrona. Vissa material kräver investeringar i dyrbar utrustning.
Du kan läsa mer under fliken vetenskap på denna hemsida>>
Du som patient har rätt att av tandläkaren få en kopia av det tandtekniska laboratoriets faktura.

Tandteknisk ordlista

Antisnarkapparatur. En tandställning som fixerar underkäken och motverkar snarkning.
Bro. Fastsittande konstruktion som framställs för att ersätta en eller flera förlorade tänder. Sätts fast genom cementering på lämpliga kvarvarande tänder. En bro omfattar alltid flera tänder.
Cement. Material som används för fastsättning av konstruktioner i munnen.
Fasad. Ny framsida på en tand. Används exempelvis om en framtand blivit missfärgad, ett hörn slagits av eller för att minska ett mellanrum mellan tänderna.
Helprotes. Avtagbar protes som ersätter tänder i en tandlös över- eller underkäke.
Implantat. Skruv som opereras in i käkbenet. För förankring av en eller flera tandersättningar vi avsaknad av egna tänder.
Inlägg. Laboratorieframställd tandfyllning.
Keram. Olika typer av porslins- och glasmaterial.
Klammer. En metalltråd runt de egna tänderna som håller en partialprotes på plats.
Komposit. Olika typer av förstärkta plastmaterial.
Krona. En tandersättning som tandteknikern framställer för att ersätta en skadad tand.
Ortodonti. Tandreglering.
Partialprotes. En avtagbar protes som ersätter förlorade tänder i en delvis tandlös käke.
Specialanpassad produkt. En individuellt utformad medicinteknisk produkt.
Tandregleringsapparatur. Konstruktion som används för att flytta tänder