Fakta är det bästa underlaget för bra beslut

När jag skriver det här har alla covidrestriktioner tagits bort i Sverige – igen. Förhoppningsvis för sista gången när det gäller covid-19.
Kanske kan vi nu få några år som inte störs och förstörs av pandemier.
Men nu är det dags för nästa ”olycka”. Under februari skickar Läkemedelsverket ut inbetalningskort med sin nya registreringsavgift.
En årlig avgift på 30 000 kronor per labb, helt oavsett storlek, omsättning eller antal anställda. En avgift som naturligtvis påverkar de mindre labben på ett helt annat sätt än de större.
Ensamutredaren Veronica Palm slog i sin ”Utredning om jämlik tandhälsa” fast hur viktigt det är med små och lokala näringsidkare i landsorten för att alla invånare ska kunna få en så bra tandhälsa som möjligt.
Läkemedelsverkets nya avgift tenderar att ha precis motsatt effekt. Redan har vi i förbundet fått kännedom om ett flertal mindre labb som lägger ned sin verksamhet, mycket på grund av den nya avgiften.

Den här tidningen går inte bara ut till alla medlemsföretag, anställda medlemmar och studenter i förbundet. Den går ut till alla tandtekniska laboratorier i Sverige som vi har lyckats hitta adresser till.
Därför har vi också vinnlagt oss om att i det här numret publicera en mängd statistik och skapa grafer för att beskriva hur tandteknikerbranschen i Sverige ser ut i dag.
Vi har den här gången fått en fantastisk hjälp av förbundets medlemmar och även en del labb som ännu inte har hunnit bli medlemmar i förbundet.
Sammanlagt så här långt är det 112 labb med nästan 900 anställda som har svarat på den enkät vi skickade ut. Det ger oss en fantastisk möjlighet att faktiskt få, och kunna ge, en rättvisande bild av hur branschen ser ut i dag. Och även hur den mår.
Vi hoppas att ni även i fortsättningen vill hjälpa oss att samla in fakta och synpunkter för att kunna göra så bra sammanställningar som möjligt.

Ur enkäten går det att utläsa en stor mängd fakta, och med tanke på den stora svarsfrekvensen har den förmodligen även en stor statistisk trovärdighet.
En del fakta visste vi redan, medan andra var rätt förvånande.
Vi visste att många labb i Sverige är små, men att en majoritet av dem faktiskt består av bara upp till tre anställda var lite förvånande. Det är också de här labben som kommer att drabbas hårdast av Läkemedelsverkets nya årliga avgift på 30 000 kronor.
En annan sak som tydligt går att utläsa ur enkäten är att tandteknikerbranschen numera är ett kvinno­yrke och förmodligen kommer att fortsätta vara det. De flesta i pensionsåldern är män och de flesta som utbildas på tandteknikerutbildningarna är kvinnor.
Och apropå pensionsålder så har 10 procent av de anställda enligt enkäten redan passerat pensionåldern på 65 år. Hälften är över 50 år.
Bara 13 procent, i runda slängar 100 av de nästan 900 som ingick i enkäten, är under 30 år. Vad man än tycker är det en väldigt skev åldersfördelning.
Riktigt hur man ska tolka det inför framtiden är svårt. Men tolkar man det positivt så borde det innebära att (med tanke dessutom på den snabba omställningen till ny teknik) studenter som i dag utbildar sig till tandtekniker, på några av våra tre lärosäten, borde ha rätt goda utsikter att hitta jobb framöver.

Jag som älskar fakta, statistik och grafer har verkligen gottat mig åt alla siffror som vi kan pub­licera i den här tidningen. Hoppas ni gör det också.
Och fakta ger alltid bra underlag för beslut. Hoppas att de vi har lyckats hitta kan hjälpa er att fatta några sådana.
Med tanke på att vi nu äntligen kan glädja oss åt ett liv utan restriktioner har jag också en önskan att på nytt komma ut och göra besök på labb runt om i Sverige. Vill ni att jag ska besöka just er, tveka inte att höra av er.

Björn Hasselblad
Chefredaktör Tandteknikern

 
Image