Nederländerna satsar på Struktur

Nederländernas Tandteknikerförbund lanserar nu Struktur för sina medlemslabb, översatt och anpassat till nederländska förhållanden.
Flera andra av FEPPD:s medlemsländer är också på gång med att översätta och lansera Sveriges Tandteknikerförbunds kvalitetsledningssystem.

Nederländska Tandteknikerförbundet