Försäkringskassan kräver pengar tillbaka

Försäkringskassan kräver pengar tillbaka från tandläkare som anlitar tandtekniska labb som inte är registrerade hos Läkemedelsverket. Försäkringskassan kräver tillbaka pengar

”Man måste ha respekt för materialen”

Det handlar om att hantera ämnen och material på rätt sätt och att ha respekt för det man arbetar med. Det säger Ulf Örtengren om riskerna med att arbeta som tandtekniker. Ulf Örtengren är docent och universitetslektor vid institutionen för odontologi på Göteborgs universitet. Han har även en deltidsprofessur vid universitetet i Tromsö, och ansvarade under åren 2017-2020 för utbildningen … Läs mer

Ny avgift snedvrider konkurrensen

Läkemedelsverket föreslår en höjning av de registreringsavgifter som tandtekniska laboratorier ska betala. Den nya avgiften per företag skulle enligt Läkemedelsverket bli 30 000 kronor per år, en kostnadsökning på drygt 1 400 procent jämfört med nuvarande kostnad. Ärendet ligger hos Socialdepartementet för beredning. Blir förslaget verklighet kan följden bli kostsam, speciellt för små enmansföretag som skulle tvingas betala samma höga … Läs mer

MDR riskerar chockhöja avgifter

På grund av MDR, EU:s nya förordning för medicinteknik, som börjar gälla den 26 maj i år, föreslår Läkemedelsverket en höjning av de registreringsavgifter som tandtekniska laboratorier ska betala. Den nya avgiften per företag skulle bli 30 000 kronor per år, en kostnadsökning på drygt 1 400 procent. Enligt den rapport som Läkemedelsverket har presenterat beräknas kostnaden för de allmänna … Läs mer

491 företag blev till 301 på bara ett år

Den av Läkemedelsverket föreslagna chockhöjningen av registreringsavgiften kan komma att rita om kartan för svensk tandteknik och förändra förutsättningarna för att bedriva tandteknisk produktion i Sverige. Registreringen blev digital under 2020 och flertalet företag har omregistrerat sig, men många verkar ha valt att inte registrera sig eller inte känna till att det är något som måste göras. På bara ett … Läs mer

Besök i tandvården 1/1 2018 – 1/4 2021

Statistik från Försäkringskassan. Hur efterfrågan på tandvård som rapporteras till det statliga tandvårdsstödet påverkats av Covid-19 virus. Uppgifter om tandvård för barn och unga upp till 24 år och regionernas särskilda tandvårdsstöd finns inte med. Läs mer >>

Struktur – genomgång 5 maj kl 14:00 via Teams

FULLSATT – Datum för nytt tillfälle kommer inom kort! För er som köpt Struktur och vill ha en genomgång av systemet innan ni påbörjar ert arbete så finns nu ett tillfälle att delta via Teams den 5 maj kl 14:00. Vi kommer gå igenom systemets funktioner och vad som är bra att tänka på innan ni anmäler er klara för … Läs mer

Miljontals inställda tandvårdsbesök under pandemin

Över två miljoner planerade besök i tandvården ställdes in under 2020, enligt siffror från Socialstyrelsen. Vissa oroar sig för eventuella följder när tandvården nedprioriteras av svenskarna, så som en växande tandvårdskuld och sämre tandhälsa. Källa: Dagens Nyheter https://www.dn.se/sverige/miljontals-installda-tandvardsbesok-under-pandemin/

Minskad tandvård under 2020

Under förra året minskade utgifterna för tandvårdsstöd för första gången sedan stödet infördes. Totalt betalades 5,98 miljarder kr ut år för tandvård som utförts 2020, vilket är en minskning med 680 miljoner kr i jämförelse med 2019. Detta visar ny officiell statistik om tandvårdsstödet. – Vi ser en minskning i utgifter för alla tre stöden under 2020. De minskade utgifterna … Läs mer