Du som anställd.

  • Du kommer få en inloggning till vår hemsida och här anger du ditt användarnamn.
  • Ange lösenord för hemsidan
  • Endast dina 6 första siffror
  • Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Sveriges Tandteknikerförbund värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer dataskyddsförordningen GDPR och de lagar och regler som gäller i Sverige, för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Sveriges Tandteknikerförbund behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet samt förhållandet med försäkringsförmedlaren och lämnas inte ut till tredje part. Vänligen läs vår dataskyddspolicy: www.dentallab.se/var-dataskyddspolicy