april 2020

Svar från regeringskansliet angående hyresstöd

Sveriges tandteknikerkår består av ca 450 små och medelstora företag som är helt beroende att det bedrivs tandläkarverksamhet. För att inte patientsäkerheten ska äventyras framöver så behöver dessa företag allt stöd som kan uppbringas. Tandteknisk verksamhet kommer att drabbas i minst samma omfattning som tandläkare. Redan nu utförs enbart akuttandvård hos flertalet tandläkare och det

Svar från regeringskansliet angående hyresstöd Läs mer »

Covid-19 – Nyhetsuppdatering

Den 11 mars beslutade Världshälsoorganisationen, WHO, att coronavirusets utbrott ska klassas som en pandemi. Det är samma status som Spanska sjukan, Asiaten, Hongkong-influensan och den så kallade svininfluensan har haft. En pandemi innebär en omfattande spridning till alla världens kontinenter av en helt ny typ av smittsam sjukdom och påverkar stora delar av vårt samhälle

Covid-19 – Nyhetsuppdatering Läs mer »

Rulla till toppen