Så har pandemin slagit mot tandvården

Försäkringskassan har uppdaterat sin statistik om besök i tandvården. Minskningen i vecka 35 2020 jämfört med samma vecka förra året är cirka 14 procent. Men sedan i augusti har besökssiffrorna ökat stadigt, även vad gäller gruppen 70+. Så förändringen efter sommaren är tydlig. Under hela pandemiperioden från vecka 12 fram till och med vecka 35 var hela minskningen av besöken … Läs mer

Tandteknikers åsikter om offentliga upphandlingar

Ann-Louise Pettersson och Christian Nordlander på tandteknikerutbildningen i Göteborg har skrivit ett examensarbete om vad tandtekniker anser om offentliga upphandlingar. ”Under våra praktikperioder som tandteknikerstudenter fann vi att upphandlingar var ett omdebatterat ämne ute på laboratorier. Upphandlingsdokumenten upplevdes som svårtydda och tidskrävande att sätta sig in i. Prissättningar i relation till arbete och material ansågs för låga samtidigt som oron … Läs mer

Tandvårdsakut för den privata tandvården

7 procent av de privata tandvårdsföretagen riskerar antingen konkurs, nedläggning eller rekonstruktion på grund av pandemin. I budgeten har regeringen tillskjutit pengar till den offentliga tandvården. Det är hög tid att stödet även utökas till att omfatta den privata, skriver Privattandläkarnas vd Merit Lindberg och näringspolitiske chef Lars Olsson i Dagens Samhälle https://www.dagenssamhalle.se/debatt/inratta-en-tandvardsakut-den-privata-tandvarden-33505