Minskad tandvård under 2020

Under förra året minskade utgifterna för tandvårdsstöd för första gången sedan stödet infördes. Totalt betalades 5,98 miljarder kr ut år för tandvård som utförts 2020, vilket är en minskning med 680 miljoner kr i jämförelse med 2019. Detta visar ny officiell statistik om tandvårdsstödet. – Vi ser en minskning i utgifter för alla tre stöden under 2020. De minskade utgifterna … Läs mer

Informationsmöte 29 april kl 15:00 om MDR och Läkemedelsverket

Den 26 maj är det dags för den nya lagstiftningen MDR 2017/745 att träda i kraft. Lagstiftningen som antagits av Europaparlamentet. Det innebär kort och gott att tillverkare av tandtekniska produkter kommer att få högre krav på sig att ha ett branschanpassat kvalitetsledningssystem. Men vad innebär egentligen MDR för er? Vad krävs av er laboratorieägare nu när lagen träder i … Läs mer

Högt förtroende för tandvården

Ända sedan Svenskt Kvalitetsindex börjat mäta nöjdhet inom tandvården har betygen varit mycket höga. 2021 noteras en påtaglig förbättring av nöjdheten både för folktandvården och privata aktörer.Nöjdhetsindex når 81,1 vilket är en tydlig förbättring mot fjolårets 75,6 och ett historiskt högt resultat. En stor del av förbättringen går att spåra till en uppskattad hantering av pandemin. Fjolårets studie genomfördes precis … Läs mer

Odontologin i Göteborg i topp

Göteborgs universitet tar topplaceringen inom odontologi i årets upplaga av QS World University Rankings by Subject. QS World University Rankings är en av världens mest kända rankningar av universitet, tillsammans med Academic Ranking of World Universities (ARWU), även kallad Shanghailistan, och Times Higher Education (THE). https://www.gu.se/nyheter/topprankning-for-odontologin-i-goteborg

200 kronor för att gå till tandläkaren

Särskilda utredaren Veronica Palm har överlämnat sitt betänkande ”Utredningen om jämlik tandhälsa” till regeringen. – Vi menar att tandvårdssystemet behöver reformeras för att bli mer jämlikt och resurseffektivt och föreslår bland annat att alla vuxna ska erbjudas undersökning och viss förebyggande tandvård till en fast patientavgift på 200 kronor per besök, säger hon. Läs mer >> Källa: Dagens Nyheter