RFI – Aligners Region Värmland

Request for information – RFI Region Värmland (regionen) avser att under hösten 2022 genomföra upphandling av Aligners. Ni inbjuds härmed att inkomma med synpunkter på innehållet (RFI) i bifogade dokument under punkt 1.8 som utgör delar av utkast till upphandlingsdokumenten inför Region Värmlands planerade upphandling gällande Aligners. Vänligen observera att detta inte utgör en anbudsförfrågan och är därför inget som … Läs mer

Information kring avgifter från Läkemedelsverket.

På Läkemedelsverkets hemsida finns information om den nya avgiften och när fakturan ska betalas. ”Förfallodatum för fakturor enligt de nya årsavgifterna har skjutits fram till 30 september 2022. Detta för att ge utrymme till att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta övergången till de nya årsavgifterna för tillverkare och auktoriserade representanter. Det finns dock i dagsläget ingen … Läs mer

Ny rutin tillagd i Struktur

Flertalet har kontaktat förbundet att upphandlingen Kalmar saknar dokumentation angående krishantering i deras olika kvalitetsledningssystem. Därför har vi nu gjort en ny rutin i Struktur för detta. Nya rutinen ligger under ”Säkerhet” 6.2.2. Fyll i era företagsspecifika uppgifter där vi har gjort röd kursiv text inne i rutinen. Glöm inte att spara och godkänna era uppgifter när ni är nöjda … Läs mer

Remiss avseende upphandling – passa på att påverka

Extern remiss – passa på att påverka! OBS! Detta är endast en extern remiss där ni kan komma med synpunkter på upplägget och inte den slutliga upphandlingen som kommer någon gång efter sommaren. Meddelande om request for information, RFI Extern remiss – Tandtekniska tjänster 2022 Folktandvården Stockholms län AB, Stockholm Sista anbudsdag: 2022-06-20 Leveransort: Stockholms län Förfarande: Extern remiss Extern … Läs mer