juni 2022

Ny avgift på Struktur från och med 1 oktober

Från och med 1 oktober  2022 införs en administrationsavgift på 1 350 kr (exkl moms) vid certifiering. Avgiften faktureras vid certifieringstillfället. Sedan en tid tillbaka har giltighetstiden på certifikatet ändrats från ett till två år. Avgiften är baserad på administration och tidsåtgången för varje enskild certifiering. Vi väljer detta alternativ istället för att höja kostnaden […]

Ny avgift på Struktur från och med 1 oktober Läs mer »

RFI – Aligners Region Värmland

Request for information – RFI Region Värmland (regionen) avser att under hösten 2022 genomföra upphandling av Aligners. Ni inbjuds härmed att inkomma med synpunkter på innehållet (RFI) i bifogade dokument under punkt 1.8 som utgör delar av utkast till upphandlingsdokumenten inför Region Värmlands planerade upphandling gällande Aligners. Vänligen observera att detta inte utgör en anbudsförfrågan

RFI – Aligners Region Värmland Läs mer »

Information kring avgifter från Läkemedelsverket.

På Läkemedelsverkets hemsida finns information om den nya avgiften och när fakturan ska betalas. “Förfallodatum för fakturor enligt de nya årsavgifterna har skjutits fram till 30 september 2022. Detta för att ge utrymme till att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta övergången till de nya årsavgifterna för tillverkare och auktoriserade representanter. Det

Information kring avgifter från Läkemedelsverket. Läs mer »

Ny rutin tillagd i Struktur

Flertalet har kontaktat förbundet att upphandlingen Kalmar saknar dokumentation angående krishantering i deras olika kvalitetsledningssystem. Därför har vi nu gjort en ny rutin i Struktur för detta. Nya rutinen ligger under “Säkerhet” 6.2.2. Fyll i era företagsspecifika uppgifter där vi har gjort röd kursiv text inne i rutinen. Glöm inte att spara och godkänna era

Ny rutin tillagd i Struktur Läs mer »

Remiss avseende upphandling – passa på att påverka

Extern remiss – passa på att påverka! OBS! Detta är endast en extern remiss där ni kan komma med synpunkter på upplägget och inte den slutliga upphandlingen som kommer någon gång efter sommaren. Meddelande om request for information, RFI Extern remiss – Tandtekniska tjänster 2022 Folktandvården Stockholms län AB, Stockholm Sista anbudsdag: 2022-06-20 Leveransort: Stockholms

Remiss avseende upphandling – passa på att påverka Läs mer »

Rulla till toppen