Läkemedelsverkets nya registreringsavgift

Regeringen har beslutat om en ny modell för finansiering av Läkemedelsverkets verksamhet med medicintekniska produkter, enligt EU MDR 2017/745. Det innebär en ny omfattning för avgiftsfinansierad verksamhet och märkbart högre avgifter. Årsavgiften ska täcka kostnaden för Läkemedelsverkets verksamhet att bedriva tillsyn, svara på frågor, ge information och hålla register. De särskilda avgifterna ska täcka kostnaden för respektive ärenden. Tillverkare av, … Läs mer

Analys av tandteknikbranschen

De siffror vi presenterar i år är sammanställningar över 2020 och 2021, med andra ord under den värsta pandemitiden. Nedgångarna med mellan 20 och 30 procent speglar branschen i stort. Det finns några företag som inte har tappat så mycket i orderingång men det finns också de som har tappat mer. Självklart så kan det bero på vilka typer av … Läs mer

Enkät om svensk tandteknik

Vi har skickat ut en enkät till alla labb i Sverige. Så här långt har vi fått svar från 115 labb, med nästan 900 anställda. Det stora antalet svar gör att de siffror vi presenterar i kommande nummer av Tandteknikern nog är rätt nära hur det ser ut i verkligheten. Enligt enkäten är mer än hälften av labben i Sverige, … Läs mer

Informationsmöten 2022

Preliminära punkter på dagordningen: * Nya registreringskostnader, Läkemedelsverket * Upphandlingar * Statistik/generationsskifte * Marknad * Vårdskulden Det kommer även att finnas tid till diskussioner och frågor. Pris: 385:-/per person som medlem (subventionerat pris). 585:-/per person som icke medlem. Begränsat antal platser. Sista datum för anmälan är den 11 april. Varmt välkomna! Stockholm 5 maj kl 17:30-21:00 Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 … Läs mer

Nya upphandlingsregler från 1 februari

Nya, förenklade, regler kommer att gälla för upphandling från och med den 1 februari 2022. Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området. Läs mer >>

Påminnelse – Vi behöver din hjälp!

Har du ännu inte svarat på vår enkät så får du en chans till nu. Snälla hjälp oss med detta. Svara före den 11 februari. Statistik från enkäten ger oss ett bra underlag för att göra en så bra branschanalys som möjligt. 82 labb har lämnat sina enkätsvar hittills och dessa representerar fler än 600 anställda tandtekniker. Klicka här: https://members.paloma.se/Surveys/Pass/ViewSurvey.aspx?survey=8cadd19b-eabd-4f5d-8797-04bcadcec4ec … Läs mer