”Företag tvingas ljuga i offentliga upphandlingar”

”I upphandlingssverige anser man att billigt är bäst och utesluter yrkesskickliga personer med mest erfarenhet och kunskap eftersom det är för dyrt. Man antar felaktigt att slutresultatet är likvärdigt oavsett yrkeskunskap.” >> Dagens Samhälle >> Offentliga affärer (med kommentar av Olle Sahlin)

Status för fakturerade årsavgifter för 2022

Läkemedelsverket påminner om att förfallodatum för årsavgifterna för 2022 är 31 maj. Det finns ännu inga ytterligare besked att ge rörande justeringar av avgifterna för 2022. Arbetet med att utreda möjligheterna till justeringar fortgår. Läkemedelsverket återkommer med information så fort som det är möjligt. I början av nästa vecka kommer förbundet intervjua Helena Dzojic, enhetschef på Medicinteknik Läkemedelsverket, angående avgifterna.

Tandvården påverkas fortsatt av pandemin

Under 2021 var det fortsatt färre personer som besökte tandvården jämfört med före pandemin, upp till 10 procent beroende på åldersgrupp. Tydligast var minskningen i åldersgruppen 24–69 år, och den var större i folktandvården än i privattandvården. Det är också fortsättningsvis färre personer som kommer för undersökning, även om det är tydligast bland personer 24–69 år. – Vid pandemins inledning … Läs mer

Avgiften som kan förstöra branschen

Förfallodatum för fakturor enligt den nya avgiften skjuts fram till 31 maj 2022. Det beskedet lades upp på Läkemedelsverkets hemsida för någon månad sedan. Orsaken till det ändrade datumet är fortfarande oklart, men det kan faktiskt vara så att myndigheterna har insett att de har fattat ett ett felaktigt beslut. Kanske har någon under myndigheternas beslutsgång faktiskt förstått konsekvens­en av … Läs mer

Necla startade upprop mot höjda avgifter

Vem är du som har startat uppropet? – Jag heter Necla Uzun, egen företagare, kvinna och dessutom invandrare. Gift och har 3 pojkar i åldern 5-10 år, det vill säga van vid fullt ös och motgångar. Bodel Sjöholm har stöttat mig och varit på min sida sen dag ett. Vi har bollat olika frågor och kommit fram till gemensamma åtgärder. … Läs mer