maj 2022

Status för fakturerade årsavgifter för 2022

Läkemedelsverket påminner om att förfallodatum för årsavgifterna för 2022 är 31 maj. Det finns ännu inga ytterligare besked att ge rörande justeringar av avgifterna för 2022. Arbetet med att utreda möjligheterna till justeringar fortgår. Läkemedelsverket återkommer med information så fort som det är möjligt. I början av nästa vecka kommer förbundet intervjua Helena Dzojic, enhetschef

Status för fakturerade årsavgifter för 2022 Läs mer »

Tandvården påverkas fortsatt av pandemin

Under 2021 var det fortsatt färre personer som besökte tandvården jämfört med före pandemin, upp till 10 procent beroende på åldersgrupp. Tydligast var minskningen i åldersgruppen 24–69 år, och den var större i folktandvården än i privattandvården. Det är också fortsättningsvis färre personer som kommer för undersökning, även om det är tydligast bland personer 24–69

Tandvården påverkas fortsatt av pandemin Läs mer »

Rulla till toppen