Hur ser det ut i branschen i dag?

Ofta får vi frågan “Hur ser det ut i branschen?” En fråga vi aldrig kan ge ett exakt svar på. Men för att åtminstone få ett litet hum om hur det ser ut just nu skulle vi behöva din hjälp. Det här är en snabbenkät med några enkla frågor som bara tar någon minut att […]

Sid 1

Nu kan du läsa nummer 2 av Tandteknikern

Som medlem eller prenumerant kan du redan i dag läsa senaste numret av Tandteknikern.https://www.dentallab.se/sveriges-tandteknikerforbund-tidningen/Snart finns tidningen även i din brevlåda. I det här numret kan du bland annat läsa om:* Skyddad yrkestitel för tandtekniker utreds* Svenskarna allt mindre nöjda med tandvården* Klinikägda labb – en lösning för Norrland?* Norska tandteknikerutbildningen akut hotad* Hur klarar sig […]

Skyddad yrkestitel för tandtekniker utreds

Tandteknikerförbundet fick en promemoria från Statens offentliga utredningar (SOU) angående utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvården och tandvården (S 2023:10).Utredningen ska bland annat analysera möjliga förändringar som kan behövas i regelverk och strukturer när det gäller reglerade yrken, specialistkompetenser och specialist­utbildningar samt vidareutbildning och fortbildning inom hälso- och sjukvården och tandvården.Förbundet deltog […]

Så digital är den svenska tandvården

“Hos de allra flesta svarande organisationer finns tekniken på de tandtekniska labben.I tidningen Tandteknikerns enkät om svensk tand­teknik 2024 (Tandteknikern nr 1/2024) framgår att 88 respektive 70 procent av labben i dag använder cadcam respektive 3D-printning. Användningen av 3D-printer ökar snabbt, med 14 procent­enheter på ett år.”Källa: Tandläkartidningen https://www.tandlakartidningen.se/nyhet/tema-digital-tandvard/sa-digital-ar-den-svenska-tandvarden

Mycket tandteknik i Fråga doktorn

Den 1 april sändes Fråga doktorn i SvT. En stor del av programmet handlade om tandteknik. Se programmet här >>

Svenskarna allt mindre nöjda med tandvården

Ända sedan Svenskt Kvalitetsindex (SKI) började mäta kundnöjdhet inom tandvården har betygen varit mycket höga. I år noteras dock en fortsatt minskning i nöjdheten för branschen i stort även om nivåerna fortsatt är höga med ett nöjdhetsindex på 74,7. Det är värt att notera att skillnaden mellan privattandvården och folktandvården är större än på mycket […]

Norsk tandteknikerutbildning hotas

Den norska tandteknikerutbildningen i Oslo, landets enda, hotas av nedläggning.Nu försöker det norska tandteknikerförbundet stoppa nedläggningen. Läs mer här >>

Tandteknikerns stora enkät publicerad

Nu är Tandteknikerns stora enkät publicerad. Här är några av resultaten från enkäten: * Antalet fåmanslabb blir färre, i stället är det de mellanstora labben som blir fler. * Antalet anställda med tandteknisk utbildning på labben ökar. * Behovet av att nyanställa har ökat under det gångna året. * Andelen anställda i branschen över 65 […]

Riksrevisionen granskar Läkemedelsverket

Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens tillsyn av medicintekniska produkter.“Riksrevisionens uppgift är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Genom oberoende revision ska de bidra till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.” Syftet med granskningen är alltså att […]

Rekordår för den privata tandvården

Under år 2023 utfördes fler tandvårdsåtgärder inom privattandvården än någonsin förr. Samtidigt ökar prisskillnaderna mellan privat och offentlig tandvård. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.Källa: Tandläkartidningen. Läs mer här >>

Rulla till toppen